Projektledarskap
Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-09635-3

Ibland blir projekt riktigt bra. De höjer sig då markant över de många, ofta rätt grå, vardagsprojekten med lågt engagemang och splittrade resurser. De här projekten som sticker ut från mängden och som verkligen lyfter är inte vanligt förekommande, men ibland träffar man på dem. Det är ledningen av sådana projekt som den här boken handlar om.

Svenska ProjektAkademien har sedan starten 1994 utsett Årets Projektledare. Avsikten är att lyfta fram och belöna utomordentliga projektledarinsatser. Det handlar om tuffa eventprojekt till långa och tunga industriprojekt och projekt med små organisationer till stora globala projekt. I den här boken har jag samlat de intervjuer som gjorts med projektledarna.

Jag har följt upp intervjuerna genom att ta kontakt med alla projektledarna för att diskutera deras projekt och få en återblick på hur de ”efterklokt” ser på sitt projekt och vilka framgångskriterierna var. Projektledarnas egna reflektioner och analyser är en viktig komponent i den här boken. Jag har därför, som ett komplement till intervjuerna, analyserat projektledarnas budskap, värderingar och praktiska tips och sammanfattat dem tillsammans med mina egna erfarenheter från mer än 50 års arbete i och med projekt.

Min avsikt med boken är att du ska få inspiration till nytänkande i ditt projektledarskap. Vi behöver alla förebilder i livet, så också när vi leder projekt. Här finns förebilderna!
 
Torbjörn Wenell


”Boken är nästan som en godisburk där varje karamell smakar fantastiskt bra men ändå lite olika”

Anders Söderholm, ordförande i Svenska ProjektAkademien. Professor och rektor vid Mittuniversitet 

Wenell om projekt
Liber, ISBN 97-8917-0052-118

Problemet för oss som jobbar med projekt är att de metoder och rutiner som vi använt i många år för att leda och styra projekten faktiskt bygger på ett tänkande som utvecklades under mitten av 1950-talet för militära jätteprojekt. Metoderna är gamla och framförallt är de gammalmodiga! De passar inte dagens dynamiska projektverksamhet, den som kännetecknas av många småprojekt där nyckelorden är kreativitet, maximal snabbhet och flexibilitet. Vi behöver ett annat tänkande och andra arbetsformer än de som gällde då projektmetodiken föddes.

Det är med den känslan som jag skrev boken ”Wenell om projekt”. Naturligtvis kan jag inte - och jag försöker inte heller - ge alla svar på hur du ska bli en mästare i att driva projekt, men jag försöker locka dig till nytänkande och att våga pröva nya projektformer.  Jag bjuder på en resa genom projektlandet där associationer, sidospår, personliga erfarenheter och reflektioner blandas med systematiska och strukturerade genomgågna och analyser. Jag försöker också vara framåtblickande och peka på möjligheter och problem i framtidens projektarbete.

Boken har av Centrum för personal & utveckling tilldelats utmärkelsen “Framtida klassiker”!

Recension i tidningen ProjektForum