Recension i tidningen ProjektForum

Wenell om projekt
Författare: Torbjörn Wenell

Torbjörn Wenell är en av pionjärerna inom projekt och projektledning i Sverige. Fyra decennier i täten för utvecklingen har gett Torbjörn en unik erfarenhet som han nu delar med sig av i boken ”Wenell om projekt”. I en mycket personligt skriven bok får vi följa utvecklingen där 1960-talet beskrivs som planeringens och administrationens årtionde, 1970-talet som ledarskapets, 1980-talet som årtiondet av kvalitet, modeller och datorer samt slutligen 1990-talet som ett årtionde av flöden och tvärteam.


Boken inleds med ett citat av Daniel Defoe som redan 1697 framhöll behovet av fler projekt i samtidens England för att utveckla landet och han poängterade projekt som ett sätt att åstadkomma förändring, utveckling och förbättring. Precis vad Torbjörn vill göra i sin bok.

Det skall vara FEST i projekten.
Frihet
Enkelhet
Småskalighet
Tillit eller Team

Det finns ett behov av att tänka nytt. Torbjörn anser att vi är duktiga på projekt i Skandinavien, han kallar det för Scandinavian Project Management vars grundstenar är öppenhet, mod, kunskap och självkänsla.

Traditionell projektledning

En bok om projekt måste naturligtvis innehålla de traditionella stegen om hur ett projekt skall drivas, så och denna. Vi får en diskussion om projektmodeller, förprojekt, projektstart – att vara förklok, mål, krav och förväntningar, projektets intressenter, projektstruktur, planeringsfilosofi, etappmål och deadlines, projektrisker och konsten att sluta.

Torbjörn tar inte ställning till om den ena eller andra metoden är bättre, det må gälla riskanlys, projektmodeller eller projektorganisation. Man skall välja det som passar bäst i det aktuella projektet. Det är naturligtvis en fördel om man inom samma företag använder samma metoder men man får inte bli stelbent och tvingas in i ett byråkratiskt förfarande. Det är hämmande på företagets sätt att driva projekt - projektiviteten.

En resa genom projektlandet

Boken bjuder på en resa genom projektlandet där associationer, egna personliga erfarenheter och reflektioner blandas med systematiska och strukturerade genomgångar och analyser. En stor del ägnas åt hur vi bör och hur vi kan förbättra projektarbetsformen. Multiprojektmiljön är här för att stanna, vi måste lära oss hantera den. Beställarrollen måste förbättras och vi måste komma ihåg att projekt är en temporär organisation som ska födas, leva och dö – ju förr dess bättre, oavsett om det är frågan om en nedläggning eller ett riktigt slutfört projekt.

I allt projektarbete är projektledaren en nyckelperson vars ställning vi måste värna och stärka. Endast ett fåtal företag har en regelrätt projektledarkarriär. Projektledaren är ofta för mycket tekniker. Han/hon måste lära sig att bygga teamkänsla och skapa samhörighet. Vi måste också lära av projekt – projektledaren är den som är bäst lämpad att föra erfarenheterna vidare. Han/hon måste få tid för detta efter avslutat projekt och inte omedelbart kastas in i nästa projekt.

En funderingsbok

Detta är inte en grundbok i projektledning och projektstyrning även om förutsättningarna för ett lyckat projektarbete finns beskrivna. Det är snarare enligt författaren en idébok eller en tankebok – eller kanske ännu hellre en funderingsbok, ett sorts idétestamente efter 40 framgångsrika år inom projektverksamhen.

Boken är synnerligen läsvärd för alla som sysslar med projekt. Nybörjaren får ta del av gjorda erfarenheter även om den konkreta kunskapen i detaljer får sökas på annat håll. Den erfarne projekträven får massor med tips och idéer om hur man kan förbättra företagets projektivitet.

Boken är en tankeväckare för beställare och företagsledare. Projekt är framtiden och det går inte att stoppa undan projektverksamheten i ett hörn om man skall vara konkurrenskraftig i

framtiden. Man får massor med frågor att besvara om den egna aktiviteten och dessa ger mängder med idéer till förändringar och förbättringar av företagets projektverksamhet.

Torbjörn poängterar att projektformen har förändrats under de 40 år han varit verksam. Projekt är framtiden och det finns en stor potential för att förbättra projetarbetet – att höja projektiviteten. En enkel modell för detta presenteras.

Projekt är FEST och KUL

Två nyckelord myntas – FEST (se ovan) och KUL där K står för kreativitet, U för utvecklande och L för lönsamt.  Det skall vara kul att jobba i projekt och det skall vara fest.

Som ses av illustrationen till denna recension så har boken ett annorlunda format som bara det gör den spännande. Texten är lättläst och mycket överskådligt presenterad med tydliga, färgglada illustrationer.

I slutet på boken ställer Torbjörn frågan – Har du blivit något klokare? Svaret på detta är ett obetingat ja!          

Staffan Bredberg


Från boken ”Wenell om projekt”

Utveckling

” Det var som det var tills det blev som det blev. Det blir som det blir när det är som det är. Det är som det är tills det blir som det blir
Faran är att det blir som det var".

Alf Henriksson